Proč se ve spojení s P. Šuránkem objevuje oslovení Antal?

Proč se ve spojení s P. Šuránkem objevuje oslovení Antal?

V knihách a článcích týkajících se P. Šuránka je možné občas narazit na oslovení Antal. Oslovovali ho tak přátelé, ale i on sám.

Můžeme se o tom přesvědčit např. i na jeho primičním obrázku.

Antal je vlastně zkratkou jmen Antonín a Alois. První je křestní, druhé biřmovací.

Svatý Alois Gonzaga slaví svátek 21. června.

Výběr biřmovacího patrona nebyl pro P. Šuránka určitě náhodný, ale dobře pomyšlený.
Mimo jiné je totiž sv. Alois patronem mládeže, studujících a přímluvce při volbě povolání.

Více o světci je možné se dočíst zde

Ve spisech, které napsal P. Šuránek během internace v Želivu, můžeme najít i báseň k jeho biřmovacímu patronu.

K svátku 21.6. 1953

Aloisi, hvězdo staletí!
Světlo tvé srdce zahřeje,
když k výšinám se rozletí
a s tebou Bohu zapěje.

Zbabělců mravních postrachu!
Tys v pravdě žil a věrný byl!
Korunou mrštils do prachu,
kříž objals, trn políbil.

Vypros nám ryzost v oběti,
by každý z nás jak celopal
Kristova kříže v objetí
za blaho bližních život dal.

15.6.53

Fotogalerie

Primiční obrázekPrimiční obrázek