Oznamy pro farnost 24. 6. 2012

Viz příloha

Přílohy

12. neděle v mezidobí
12. neděle v mezidobí