Pořad bohoslužeb v červenci 2012

1.7.2012 neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  mše sv. nebude
2.7.2012 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
3.7.2012 úterý Svátek sv. Tomáše, apoštola   mše sv. nebude
4.7.2012 středa Připomínka sv. Prokopa, opata a připomínka sv. Alžběty Portugalské 18.00 h Za zemřelého Antonína Bachana, manželku, syna, rodiče a za rodiče Žajdlíkovy
5.7.2012 čtvrtek Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké 18.00 h Za zemřelé rodiče, dceru a živou i zemřelou rodinu Malušovu
6.7.2012 pátek Připomínka sv. Marie Goretti, panny a mučednice 16.00 h Pohřeb zemřelého Milana Hyráka
7.7.2012 sobota   18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za 60 roků manželství a další ochranu Boží
8.7.2012 neděle14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
9.7.2012 pondělí Připomínka sv. Augustina Žao Ronga, kněze a jeho druhů, mučedníků 18.00 h Za zemřelého Jana Kotačku, manželku, syna, zetě a živou i zemřelou rodinu Kotačkovu a Hendrychovu
10.7.2012 úterý     mše sv. nebude
11.7.2012 středa Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 18.00 h Za celou živou i zemřelou rodinu
12.7.2012 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Miloslava Gottvalda, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
13.7.2012 pátek Připomínka sv. Jindřicha 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
14.7.2012 sobota Připomínka bl. Hroznaty, mučedníka a připomínka sv. Kamila de Lellis, kněze 18.00 h Za zemřelou Jarmilu Zelenou, manžela, vnuka a živou i zemřelou rodinu
15.7.2012 neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
16.7.2012 pondělí Připomínka Panny Marie Karmelské 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
17.7.2012 úterý Připomínka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží   mše sv. nebude
18.7.2012 středa   18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a prosba za ochranu Boží a Panny Marie
19.7.2012 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Jiřinu Jelénkovu, dvoje zemřelé rodiče, za Marii Žajdlíkovu a dar zdraví
20.7.2012 pátek Připomínka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka 18.00 h Za zemřelou Jarmilu Vodákovu, manžela a duše v očistci
21.7.2012 sobota Připomínka sv. Vavřince z Brinisi, kněze a učitele církve 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní za ochranu Boží a Panny Marie
22.7.2012 neděleSlavnost sv. Jakuba, apoštola, patrona našeho kostela9.00 hZa farníky, padesátníky, šedesátníky a sedmdesátníky
23.7.2012 pondělí Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
24.7.2012 úterý Připomínka sv. Šarbela Makhlufa, kněze   mše sv. nebude
25.7.2012 středa Svátek sv. Jakuba, apoštola 18.00 h Za Jakuby a Anny z farnosti živé i zemřelé
26.7.2012 čtvrtek Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a celou živou i zemřelou rodinu
27.7.2012 pátek Památka sv. Gorazda a druhů 18.00 h Za rodiče Hyrákovy a Šuránkovy a jejich děti
28.7.2012 sobota   18.00 h Za zemřelého Antonína Maluše, bratra, švagra a otce
29.7.2012 neděle 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
30.7.2012 pondělí Připomínka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
31.7.2012 úterý Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze   mše sv. nebude