Poutní zájezd na Zelenou Horu a okolí

Poutní zájezd na Zelenou Horu a okolí

Matice svatoantonínská
zve všechny své členy i nečleny
na poutní zájezd
do Slavkovic a Žďáru nad Sázavou

Kdy: 4. srpna 2012

Cena: 300,-

Přihlásit se můžete u pana Josefa Míška nebo Elišky Pospíšilové do 6.7.

Program:

10:00 Slavkovice – mše. sv. v kostele Božího milosrdenství, po ní přednáška – Úcta k Božímu milosrdenství a k sv. Faustyně Kowalske

12:00 Žďár nad Sázavou – oběd (vlastní zásoby, nebo v restauraci – nezajištěn)

14:00 Cisterciácký klášter, hrob Sibyly (matka sv. Zdislavy), bazilika Nanebevzetí Panny Marie, rajský dvůr, Studniční kaple, Zelená Hora …

Slavkovice

Zelená Hora