Oznamy pro farnost 1. 7. 2012

Viz příloha

Přílohy

13. neděle v mezidobí
13. neděle v mezidobí