Tip na dobrou knihu

Tip na dobrou knihu

Máme za sebou pár dnů volna!
Když vyjde státní svátek na dny, před kterými následuje či předchází sobota a neděle, je to vynikající kombinace.
Čtyři dny volna! Co víc si přát?

Jeden ze svátků, díky nimž bylo ono zasloužené volno, patřil sv. Cyrilu a Metoději - patronům Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké.

Příští rok si budeme připomínat 1150. výročí jejich příchodu na Velkou Moravu.
Kdo byli tito muži?
Kdo a co je vedlo a přivedlo do našich končin?
Co všechno zde vykonali a zanechali?
Odpověď na tyto a jiné otázky můžeme nalézt i v knize Petra Piťhy Slyšte slovo a zpívejte píseň.

Kniha čtivým jazykem podává životní příběh svatých Cyrila a Metoděje. Od jejich dětství, přes přípravu a působení na Velehradě...
Pokračuje až do dnešních dnů, kdy je vlastně na nás, lidech současnosti, pokračovat v jejich díle - šířit víru slovem a příkladem všude tam, kde se nacházíme.
Autor knihy prof. Petr Piťha uvádí všechna základní historická fakta, aniž by porušil plynulý tok vyprávění. Čtenář se současně baví i vzdělává.

Kniha je sice psána pro děti a mládež, ale co je dobré pro ně, je jistě dobré i pro nás, dřív narozené!
Co mají pochopit mladí, jistě lépe pochopíme i my.

Pokusme se v rámci příprav na oslavy bratrů ze Soluně, které vyvrcholí v příštím roce, o nich více dozvědět! O jejich životě a odkazu.

Až si budeme příští rok opět užívat dne volna, budeme vědět komu za něj vděčíme.

Už víte jakou knihu číst dětem před spaním?!

Více informaci i s ukázkou naleznenete zde

Objednat si ji můžete zde

Pořad v archivu ČT o knize můžete vidět zde