Složíme mozaiku vzpomínek na P. Šuránka?

Složíme mozaiku vzpomínek na P. Šuránka?

Začátkem března letošního roku se ve farnosti uskutečnila beseda s panem Slavomírem Budařem z Blatnice. Velmi barvitě nám vyprávěl o služebníku Božím P. Šuránkovi. Téměř tři hodiny poutavého vyprávění všechny zaujalo a odcházeli domů s vyhlídkou na další společné setkání. Pan Budař totiž zdaleka nevyčerpal všechny své vzpomínky na P. Šuránka a slíbil, pozveme-li ho, určitě do Lhoty rád přijde. Rozhodně jej pozveme!

Přítomným se nejen beseda líbila, ale začali si vybavovat i svá osobní setkání s P. Šuránkem. V některých případech jde o krátké, ale vzácné vzpomínky z útlého dětství. Událost na ně zapůsobila natolik, že si ji vybavují i po 60 a více letech.

Byla by velká škoda nechat zapadnout střípky živých vzpomínek na jeho osobnost! Chtěla bych touto cestou požádat všechny, kteří se s P. Šuránkem osobně setkali, aby se nebáli o své vzpomínky podělit s ostatními. Muže zaznít i událost, která se nepřihodila právě Vám, ale znáte ji od svých předků. Nemusí jít o dlouhou příhodu. Mnohdy tři čtyři věty poví víc, než dlouhé referáty.

Najdou-li se ochotní lidé, mohla by se na podzim letošního roku v Pastoračním domě uskutečnit beseda s názvem Střípky vzpomínek na P. Šuránka.

Z malých střípků
se nám společně může podařit seskládat krásná
a neobyčejná mozaika!

Máte-li se o co podělit, nebojte se přihlásit se svým příspěvkem u Alky Skřenkové.
Společnými silami přemůžeme i trému a ostych.