Adopce panelu na poutnické cestě Aneb sliby se mají plnit

Adopce panelu na poutnické cestě Aneb sliby se mají plnit

Během prázdnin se budou střádat peníze na „adopci“ jednoho z dvanácti panelů poutní cesty.
Přispět jakoukoli částkou může každý z nás.

Od zimy můžeme pomalu sledovat práce na vznikajícím dalším úseku Cyrilometodějské poutnické cesty z Velehradu na Svatý Antonínek.

Dnes nám může tento fakt připadat nedůležitý. Kdo ví, co se bude dít za 10, 20 či 30 let? Je možné, že tudy budou putovat lidé nejen na Sv. Antonínek, ale i jiná významná poutní místa Evropy. Je to troufalost a bude to znít jako velká nadsázka, ale ani Španělskem ještě před pár desítkami let neputovalo tolik poutníku jako dnes. (Počet poutníků do Santiaga de Compostela: 1970 – 13, 1988 – 3 501, 1998 – 30 126, 2008 – 125 133 – zdroj wikipedia)
Je potřeba se vrátit k tradici našich předků. Pro ně byla pouť výrazem živé víry, zbožnosti a pokání, prostředkem k očištění. Rysy a vlastnosti, které my tolik potřebujeme. Dnes se na pouť lidé vydávají z mnoha různých důvodů a pohnutek, což není na škodu. Spíše naopak.

Stále se rozrůstající Cyrilometodějská poutní cesta v současnosti propojuje hned několik významných poutních míst na Moravě. Patří mezi ně Svatý Kopeček u Olomouce, Svatý Hostýn, Štípa, Velehrad a Sv. Antonínek. V rámci doposud zbudovaných poutních tras tak budou propojeny i mimořádné osobnosti moravského křesťanství - P. Antonín Šuránek služebník Boží, P. A. C. Stojan služebník Boží, kardinál Tomáš Špidlík, sestra Vojtěcha Hasmandová služebnice Boží, Anička Zelíková služebnice Boží a P. Ignác Stuchlý služebník Boží. Každý z nich je s některým konkrétním místem neodmyslitelně spjat.

Stejně jako dosavadní cestu, i novou trasu z Velehradu na Sv. Antonínek, budou opět lemovat poutnické panely přinášející informace turistické, poutnické i náboženské.

Panelů bude celkem po nově vznikající trase Velehrad – Sv. Antonínek dvanáct. I tentokrát je široké veřejnosti nabízená možnost „adopce“ jednotlivých zastavení, přičemž jedna stojí 30 tisíc Kč.

Když jsme v roce 2008 obnovili poutní tradici v naší farnosti a vyrazili pěšky na Svatý Hostýn, tak jsme u Zlína narazili i na jeden z mnoha panelů poutní trasy Velehrad – Svatý Hostýn. Tehdy jsme si řekli, že by se měla cesta pěkně prodloužit až na Sv. Antonínek! A jestli tomu jednou tak skutečně bude, tak si společně jeden panel koupíme! Je lehké cokoli v euforii slíbit, sliby by se ovšem neměly brát na lehkou váhu. Nyní se slib pokoušíme naplnit. Dát dohromady 30 tisíc na koupi jedné z informačních tabulí, která bude umístěna mezi O. N. Vsí a Ostrožskou Lhotou. Text na ní se bude věnovat osobnosti sv. Antonína. Není důležité, kdo jak velký dar dá.

Pokud se chcete přidat ke společnému dílu, můžete své peníze do konce srpna darovat u Aleny Skřenkové nebo Jarky Hájkové.