Pořad bohoslužeb v srpnu 2012

1.8.2012 středa Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Josefa Křiváka, švagra, dvoje zemřelé rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
2.8.2012 čtvrtek Připomínka Panny Marie Královny andělů, připomínka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa a připomínka sv. Petra Juliána Eymarda, kněze 18.00 h Za zemřelého Stanislava Budaře, maminku, živou a zemřelou rodinu Budařovu a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
3.8.2012 pátek   16.00 h Pohřeb zemřelé Marie Vaněčkové
4.8.2012 sobota Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 18.00 h Za zemřelého Jaromíra Páče, živou i zemřelou rodinu Páčovu a Budařovu a dar zdraví
5.8.2012 neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
6.8.2012 pondělí Svátek proměnění Páně 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
7.8.2012 úterý Připomínka sv. Sixta II., papeže a druhů, mučedníků a připomínka sv. Kajetána, kněze   mše sv. nebude
8.8.2012 středa Památka sv. Dominika, kněze 18.00 h Za zemřelého Bohuslava Maluše, dvoje zemřelé rodiče, Marii Žajdlíkovu, rodinu Jagošovu a dar zdraví
9.8.2012 čtvrtek Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy 16.00 h Pohřeb zemřelého Jaroslava Pijáčka
10.8.2012 pátek Svátek sv. Vavřince, mučedníka 18.00 h Za zemřelého Jaroslava Juráčka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
11.8.2012 sobota Památka sv. Kláry, panny 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Vítkovu, manžela, syna, živou i zemřelou rodinu
12.8.2012 neděle19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
13.8.2012 pondělí Připomínka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků 18.00 h Za zemřelého Stanislava Dominika a celou živou i zemřelou rodinu
14.8.2012 úterý Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka   mše sv. nebude
15.8.2012 středa Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 18.00 h Za zemřelého Františka Pavlase, dvoje zemřelé rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
16.8.2012 čtvrtek Připomínka sv. Štěpána Uherského 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
17.8.2012 pátek   18.00 h Za zemřelého Františka a Růženu Matuštíkovy, snachu Jaroslavu, za živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
18.8.2012 sobota   18.00 h Na poděkování za 50 roků manželství
19.8.2012 neděle20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
20.8.2012 pondělí Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 18.00 h Na poděkování za 50 roků manželství
21.8.2012 úterý Památka sv. Pia X., papeže   mše sv. nebude
22.8.2012 středa Památka Panny Marie Královny 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
23.8.2012 čtvrtek Připomínka sv. Růženy z Limy, panny 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
24.8.2012 pátek Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 18.00 h Za zemřelého Ing. Stanislava Lagu a celou jeho rodinu
25.8.2012 sobota Připomínka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků, sv. Ludvíka a sv. Josefa Kalasanského, kněze 18.00 h Za zemřelého Miroslava Miklíčka, otce, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
26.8.2012 neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ mše sv. nebude
27.8.2012 pondělí Památka sv. Moniky 18.00 h Za zemřelého Františka a Marii Hyrákovy a zemřelé rodiče Hyrákovy
28.8.2012 úterý Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
29.8.2012 středa Památka umučení sv. Jana Křtitele 18.00 h Za zemřelého Josefa Dominika, zetě, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
30.8.2012 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
31.8.2012 pátek   18.00 h Prosba o dary Ducha svatého do nového školního roku