Oznamy pro farnost 15. 7. 2012

Viz příloha

Přílohy

15. neděle v mezidobí
15. neděle v mezidobí