Oznamy pro farnost 22. 7. 2012

Viz příloha

Přílohy

16. neděle v mezidobí
16. neděle v mezidobí