Oznamy pro farnost 29. 7. 2012

Viz příloha

Přílohy

17. neděle v mezidobí
17. neděle v mezidobí