Oznamy pro farnost 5. 8. 2012

Viz příloha

Přílohy

18. neděle v mezidobí
18. neděle v mezidobí