Před 100 lety 247! Kolik se nás zúčastní letos oslav na Sv. Hostýně?

Před 100 lety 247! Kolik se nás zúčastní letos oslav na Sv. Hostýně?

Kronika farnosti Ostrožská Lhota prozrazuje, (zde) že se před 100 lety slavnostní korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně zúčastnilo 247 našich předků.
Celkově na velkolepé oslavy na Sv. Hostýn, 15. srpna 1912, připutovalo neuvěřitelných 70 tisíc poutníků! (Pro srovnání: mše svaté během návštěvy Benedikta XVI. v Brně, se uvádí účast 120 tisíc věřících.)

Pouť byla určitě náročná. Na několik dní museli opustit svá hospodářství. Mnohdy šli pěšky i několik dnů a cestou se spokojili s velmi skromným přístřeškem a stravou. Na samotném Sv. Hostýně to určitě také nebyla žádná pohodička. Velká část poutníků zde poslední noc nejspíš už i nocovala pod širým nebem…
Když si člověk uvědomí, jaké bylo tenkrát ozvučení, o obrazovkách s přímým přenosem se lidem ještě ani nesnilo, tak v podstatě kvalitně slyšela a viděla jen malá část z těch desítek tisíc lidí.

Přes veškeré překážky a nedostatky tehdejší doby šli. Tušili, co je čeká. Věděli, že bude potřeba přinést mnohé oběti.

My máme nevídané výhody! Ze způsobů dopravy si můžeme vybírat. Pokud neselže technika, tak všichni uslyší a velká většina i uvidí. Určitě bude potřeba přinést oběti i dnes. Může být horko nebo déšť. Budou určitě různé organizační problémy, které se nám nebudou líbit…
Opusťme své pohodlné domovy a vydejme se na Svatý Hostýn!

Pozvánku na vrcholné oslavy
v sobotu 18. srpna 2012 nleznete zde

Další informace na Hostyn.cz

Přímý přenos mše svaté na TV Noe: sobota 18.8. 2012 v 10:15 hod.

O úctě našich předků k Panně Marii Svatohostýnské je psáno

zde

Fotogalerie

Sochu Panny Marie Svatohosýnské máme v naší farnosti od roku 1916