Oznamy pro farnost 12. 8. 2012

Viz příloha

Přílohy

19. neděle v mezidobí
19. neděle v mezidobí