Program Děkovné pouti 26.8.2012

9:00 Mši svatou slouží P. Miroslav Reif, farář Ostrožská Lhota

9:30 Vychází krojovaného procesí od farního kostela v Blatnici pod Svatým Antonínkem na Svatý Antonínek – společná modlitba a zpěv s hudebním doprovodem

10:30 Děkovná mše svatá za úrodu, kterou slouží Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský

po mši svaté otec arcibiskup požehná nový úsek Cyrilometodějské cesty Velehrad – Svatý Antonínek

12:00 Oběd v poutním areálu

14:00 Adorace a svátostné požehnání v Kapli sv. Antonína

14:30 Slavnostní odpoledne

Požehnání DVD s názvem Posvětit kopec svatého Antonína s texty Služebníka Božího P. Antonína Šuránka (Více zde)
Uumělecký přednes MgA.Martina Pavlíková a Jan Horák
Hudební doprovod Marián Pavlík
Autogramiáda tvůrců nového DVD
Vystoupí schola z Ostrožské Lhoty

Muzikál ZTRACENÁ OVEČKA - hudebně zpracovaný Biblický příběh - p vystoupí děti z MŠ Hrubá Vrbka, ZŠ Kuželov, pěvecký sbor z CZŠ Veselí nad Moravou a další