Diecézní proces P. Antonína Šuránka

Byl veden u Arcibiskupství olomouckého od 3. 5.1996 do 21. 9.1999.

Příslušná komise měla celkem 43 zasedání.

Vyslechnuto bylo 43 svědků: 1 biskup, 13 kněží diecézních, 2 kněží řeholní, 3 řeholní sestry, 24 laiků (12 mužů a 12 žen)

Shromážděný písemný materiál byl odeslán do Říma Konkregaci pro svatořečení dne 21. 9. 2000

Spisy obsahují 12 svazků s celkovým počtem stran 3065 formátu A4

Po skupinách:

4 svazky vlastního procesu - 784 stran

4 svazky vydaných Šuránkových spisů - 114 stran

4 svazky spisů nevydaných - 1135 stran

Římská kongregace pro svatořečení potvrdila platnost diecézního procesu dne 9. 6. 2000.