Pořad bohoslužeb v září 2012

1.9.2012 sobota   18.00 h Za zemřelou Annu Juráskovu, manžela, syna a duše v očistci
2.9.2012 neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
3.9.2012 pondělí Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
4.9.2012 úterý     mše sv. nebude
5.9.2012 středa   18.00 h Za zemřelého Václava Maluška, otce, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
6.9.2012 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Františka Kaňu, manželku, vnuka a zetě
7.9.2012 pátek Připomínka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 18.00 h Na poděkování za 80 let života a další ochranu
8.9.2012 sobota Svátek Narození Panny Marie 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
9.9.2012 neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky a Ludmily z farnosti
10.9.2012 pondělí Připomínka sv. Karla Spinoly, kněze a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
11.9.2012 úterý     mše sv. nebude
12.9.2012 středa Připomínka Jména Panny Marie 16.00 h Pohřeb zemřelého Jaromíra Maluška
13.9.2012 čtvrtek Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Zdeňka Vaněčka, otce a duše v očistci
14.9.2012 pátek Svátek Povýšení svatého Kříže 18.00 h Za celou rodinu živou i zemřelou
15.9.2012 sobota Památka Panny Marie Bolestné 18.00 h Za zemřelého Karla Kmentu, syna, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví celé rodině
16.9.2012 neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky a za Ludmily z farnosti
17.9.2012 pondělí Připomínka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků a sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a prosba za dary Ducha sv. a dar zdraví
18.9.2012 úterý     mše sv. nebude
19.9.2012 středa Připomínka sv. Januária, biskupa a mučedníka 18.00 h Za Václava Šimčíka, zemřelé rodiče a prarodiče Malůšovy
20.9.2012 čtvrtek Památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna, kněze, Pavla Chóng Ha-sanga a druhů, mučedníků 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
21.9.2012 pátek Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 18.00 h Za zemřelou Marii Botkovu, dceru, zetě a celou živou i zemřelou rodinu
22.9.2012 sobota   18.00 h Za zemřelého Františka Bachana a celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
23.9.2012 neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
24.9.2012 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
25.9.2012 úterý     mše sv. nebude
26.9.2012 středa Připomínka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za dožití 80 let života
27.9.2012 čtvrtek Památka sv. Vincence z Paula, kněze 18.00 h Za zemřelé rodiče Annu a Františka Žajdlíkovy a celou živou i zemřelou rodinu
28.9.2012 pátek Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze 18.00 h Za zemřelého Václava Macha, za dar zdraví a duše v očistci
29.9.2012 sobota Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 18.00 h Za zemřelé Boženu a Jakuba Dominikovy a živou i zemřelou rodinu
30.9.2012 neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky