Oznamy pro farnost 26. 8. 2012

Viz příloha

Přílohy

21. neděle v mezidobí
21. neděle v mezidobí