Oznamy pro farnost 2. 9. 2012

Viz příloha

Přílohy

22. neděle v mezidobí
22. neděle v mezidobí