DVD - Posvětit kopec sv. Antonína

DVD - Posvětit kopec sv. Antonína

Při Dožínkové pouti bylo požehnáno DVD s názvem Posvětit kopec svatého Antonína.

Jedná se o namluvené vzpomínky P. Antonína Šuránka a dobových svědků na dobu, kdy začínal posvěcovat poutní místo sv. Antonína (40 léta min. stol).

Uměleckého přednesu se ujali herci Martina Pavlíková a Jan Horák.
Mluvené slovo dokresluje hrou na violoncello Marián Pavlík písni Sv. Antoníne. (hudba J. Haydn, text Mons. J. Hrdlička)

DVD navíc obsahuje desítky dobových fotografií poutního místa a P. Šuránka.

Cena: 70 Kč
Délka: 70 minut

DVD je možné si zakoupit kde jinde, než samotném kopci sv. Antonína.

Farníci z Ostrožské Lhoty si ho mohou zakoupit i v našem farním kostele.

Fotogalerie

Obal DVD