Oznamy pro farnost 9. 9. 2012

Viz příloha

Přílohy

23. neděle v mezidobí
23. neděle v mezidobí