Oznamy pro farnost 23. 9. 2012

Viz příloha

Přílohy

25. neděle v mezidobí
25. neděle v mezidobí