Pořad bohoslužeb v říjnu 2012

1.10.2012 pondělí Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
2.10.2012 úterý Památka svatých andělů strážných   mše sv. nebude
3.10.2012 středa   18.00 h Na poděkování za dar zdraví a živou i zemřelou rodinu
4.10.2012 čtvrtek Památka sv. Františka z Assisi 18.00 h Za zemřelé Kateřinu a Jana Kotačkovy a živou i zemřelou rodinu
5.10.2012 pátek   18.00 h Za zemřelého manžela a vnuka
6.10.2012 sobota Připomínka sv. Bruna, kněze 18.00 h Za zemřelého Františka a Annu Mazurkovy, zetě, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
7.10.2012 neděle27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
8.10.2012 pondělí   18.00 h Za zemřelou Marii Křivákovu, manžela, syna, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
9.10.2012 úterý Připomínka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů mučedníků a připomínka sv. Jana Leonardiho, kněze   mše sv. nebude
10.10.2012 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
11.10.2012 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Jana Vlka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
12.10.2012 pátek Připomínka sv. Radima, biskupa 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Radochovu a celou živou i zemřelou rodinu
13.10.2012 sobota   18.00 h Za zemřelou Hedviku Lopatovu, manžela, zetě, vnuka a dar zdraví celé rodině
14.10.2012 neděle28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
15.10.2012 pondělí Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve mše sv. nebude
16.10.2012 úterý Připomínka sv. Hedviky, řeholnice a připomínka sv. Markéty Marie Alacoque, panny   mše sv. nebude
17.10.2012 středa Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka mše sv. nebude
18.10.2012 čtvrtek Svátek sv. Lukáše, evangelisty mše sv. nebude
19.10.2012 pátek Připomínka sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněze a druhů, mučedníků a připomínka sv. Pavla od Kříže, kněze 15,00 h Pohřeb zemřelého Josefa Horáka
20.10.2012 sobota   18.00 h Za zemřelého Milana Nováka, zemřelé rodiče a živou rodinu
21.10.2012 neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
22.10.2012 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
23.10.2012 úterý Připomínka sv. Jana Kapistránského, kněze   mše sv. nebude
24.10.2012 středa Připomínka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 18.00 h Za zemřelého Antonína Miklíčka, dvoje zemřelé rodiče, za dar zdraví a ochranu Boží
25.10.2012 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Jiřího Roubala, celou zemřelou rodinu Vukovu a dar zdraví
26.10.2012 pátek   18.00 h Za dožití 70 let, dar zdraví pro celou rodinu, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
27.10.2012 sobota   18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za 85 roků a zemřelé dvoje rodiče, za dar zdraví a Boží ochranu
28.10.2012 neděleSlavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 9.00 hZa farníky
29.10.2012 pondělí Připomínka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
30.10.2012 úterý     mše sv. nebude
31.10.2012 středa Připomínka sv. Wolfganga, biskupa 18.00 h Za zemřelého Františka Radocha a dvoje zemřelé rodiče