Modlitba za národ 27.9. 2012

Modlitba za národ 27.9. 2012

I letos vyzívá karidinál Dominik Duka OP všechny ke společné modlitbě za národ v předvečer státního svátku - slavnosti sv. Václava.

„Sejděme se všichni tam, kde jsme doma, zvláště na místech připomínajících svatého Václava, rodiny, sousedé, staří s těmi nejmladšími, ale i věřícími s nevěřícími – za vyzvánění zvonů vytvořme modlitební most s prosbami za národ, za jeho příznivou budoucnost, za překonání nebezpečí, které dnes spočívají především v nás samých.“

Více zde

Společná modlitba za národ:
Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti
za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast.
Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit
proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.
Prosíme Tě, dej i nám dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí.
Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás, abychom žili ve
vzájemném porozumění a každý na svém místě po vzoru sv. knížete Václava
zodpovědně konali svůj úkol. Staň se tak skrze Krista, našeho Pána.
Amen.