Oznamy pro farnost 30. 9. 2012

Viz příloha

Přílohy

26. neděle v mezidobí
26. neděle v mezidobí