Duchovní víkend pro ovdovělé ženy

Duchovní víkend pro ovdovělé ženy

Centrum pro rodinný život Olomouc
zve na
Duchovní víkend pro ovdovělé ženy
na Svatém Kopečku u Olomouce
17. – 18. listopadu 2012

Víkend vede: MUDr. Jitka Krausová a P. Josef Šich

Začátek: v sobotu 17.11. od 9.30 do 10.00 hod.

(registrace přihlášených a ubytování)
Závěr: v neděli 18.11. po obědě

Cena: 600,- Kč (zahrnuje ubytování, stravu a pronájem přednáškových prostor)

Přihlášky a bližší informace:
Centrum pro rodinný život,
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 250-3; e-mail: reznickova@arcibol.cz

nebo na: www.rodinnyzivot.cz