Oznamy pro farnost 14. 10. 2012

Viz příloha

Přílohy

28. neděle v mezidobí
28. neděle v mezidobí