Pořad bohoslužeb v listopadu 2012

1.11.2012 čtvrtek Slavnost VŠECH SVATÝCH 18.00 h Za zemřelého Antonína Dominika, rodiče a živou i zemřelou rodinu
2.11.2012 pátek Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 18.00 h Za všechny zemřelé
3.11.2012 sobota Připomínka sv. Martina de Porres, řeholníka 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Zámečníkovu, manžela, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
4.11.2012 neděle31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
5.11.2012 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
6.11.2012 úterý   16.00 h   Mše svatá u příležitosti 30. výročí úmrtí služebníka Božího P. Antonína Šuránka
7.11.2012 středa   18.00 h Za zemřelého Josefa Bartoše, zetě, dvoje zemřelé rodiče, živou a zemřelou rodinu a dar zdraví
8.11.2012 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Vlastu Vaňkovu, manžela a živou i zemřelou rodinu
9.11.2012 pátek Svátek Posvěcení lateránské baziliky 18.00 h Za zemřelou Marii Kaňovu, manžela, vnuka a zetě
10.11.2012 sobota Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Annu Turčinovu, manžela, zetě a ochranu Panny Marie
11.11.2012 neděle32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
12.11.2012 pondělí Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
13.11.2012 úterý Památka sv. Anežky České, panny   mše sv. nebude
14.11.2012 středa   18.00 h Za zemřelého Bohuslava Štajnocha, jeho otce a celou rodinu
15.11.2012 čtvrtek Připomínka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Hedviku Zábojníkovu, manžela, dvoje rodiče a bratra
16.11.2012 pátek Připomínka sv. Markéty Skotské a připomínka sv. Gertrudy, panny 18.00 h Za zemřelého Josefa Pavelku, bratra, dvoje zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
17.11.2012 sobota Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 18.00 h Za zemřelého Karla Bajgarta, dvoje zemřelé rodiče a živou i zemřelou rodinu
18.11.2012 neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
19.11.2012 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
20.11.2012 úterý     mše sv. nebude
21.11.2012 středa Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 18.00 h Za zemřelou Anežku Žajdlíkovu, manžela a celou rodinu
22.11.2012 čtvrtek Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 18.00 h Za zemřelého P. Antonína Dominika, rodiče, rodiče Šuránkovy a dceru
23.11.2012 pátek Připomínka sv. Klementa I., papeže a mučedníka a připomínka sv. Kolumbána, opata 18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Lopatovu a Bartoňkovu
24.11.2012 sobota Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků 18.00 h Za zemřelou Marii Malušovu, zemřelého manžela, syna a rodiče Maluškovy a dar zdraví
25.11.2012 neděleSlavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE9.00 hZa farníky
26.11.2012 pondělí   15.00 h Pohřeb zemřelého Jaromíra Žajdlíka
27.11.2012 úterý     mše sv. nebude
28.11.2012 středa   18.00 h Na poděkování Panně Marii za 60 let, dar zdraví, Boží ochranu a pomoc do dalších let
29.11.2012 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
30.11.2012 pátek Svátek sv. Ondřeje, apoštola 18.00 h Za rodinu Vyskočilovu, Zrníkovu a Jermakovu