Dušičková pouť a křížová cesta na kopci svatého Antonína

Dušičková pouť a křížová cesta na kopci svatého Antonína

V sobotu

27. října 2012

se koná na kopci svatého Antonína

Dušičková pouť a křížová cesta.Mše svatá začne v 16:00 hod.
- celebruje P. Pavel Klimovič, SDB, Praha

Po mši sv. bude následovat křížová cesta.

Farníci z Ostrožské Lhoty, kteří by rádi šli na pouť pěšky, mají sraz už v 15:00 hod. u kostela!

Vezměte si s sebou svíce.

Pokud si někdo na pouť netroufá jít pěšky a nemá se jak na kopec dopravit, nechť se přihlásí co nejdříve v sákristii kostela.