Ohlédnutí za kajícnou pěší poutí

Ohlédnutí za kajícnou pěší poutí

V sobotu 6. října 2012 se uskutečnila kajícná pěší pouť z Velehradu na Sv. Antonínek. O své zážitky se s námi podělil jeden z účastníků a spoluorganizátorů pan Stanislav Jurčík.

Z Velehradu v deset hodin jsme šli čtyři. Vyzvedli jsme si poutnický kříž, který zhotovil pro pěší poutě Otmar Oliva, a vyrazili po poutní stezce, kterou v srpnu posvětil arcibiskup Graubner do Uherského Hradiště. Nutno podotknout, že stezka prochází Starým Městem od stavby nového kostela přes hřbitov na nábřeží Moravy, kde je 4. zastavení. Zastavili jsme se na hřbitově, abychom se pomodlili u františkánského hrobu, a pak jsme odbočili do Hradiště k františkánskému klášteru, kde na nás čekali další poutníci a františkánský kněz Otec Bernardin Anton Šmid. Po modlitbě Anděl Páně jsme se vydali zpět do Starého města, kde jsme se znovu napojili na poutní stezku. Už nás šlo celkem jedenáct. Po cestě do Ostrožské Lhoty jsme se pomodlili tři růžence a občas zpívali písně. Také jsme se vždy zastavili u jednotlivých stanovišť - zastavení poutní stezky. V Ostrožské Nové Vsi nás mile překvapili tamní farníci, kteří na nás čekali u kostela, který pro nás otevřeli a mohli jsme si jej prohlédnout.

Pak už jsme se vydali do Ostrožské Lhoty, kde pro nás ochotné ženy společně s paní Budařovou připravili pohoštění v cukrárně. Z Ostrožské Lhoty nás pak šlo na Antonínek dvacet. Zastavili jsme se ještě u hrobu P. Šuránka, abychom se pomodlili za jeho blahořečení. Po cestě jsme se pomodlili ještě čtvrtý růženec a vyfotili se na Antonínku a pak už v kapli následovala zásvětná modlitba k Panně Marii, která je součástí Mariánského večeřadla. Poté začala mše svatá, kterou sloužil Otec Bernardin. V homilii hovořil o Panně Marii a sv. Františkovi a jeho vztahu k Matce Boží. Po mši sv. byla tichá adorace před Eucharistií a potom ještě chvály, díky prosby, které vedl Milan Zimčík s Hankou Reichsfeldovou a doprovázel je hudebně Pavel Cenek s Kamilem Pavelkou. Na závěr několik přítomných využilo možnosti přímluvné modlitby, kterou vedli dvě dvojice přímluvců, ze společenství Chaire z Uherského Hradiště. Velký dík patří kromě jmenovaných také Mgr. Miroslavu Klimentu Pijáčkovi za varhanní doprovod při mši svaté, všem ženám z Uherského Hradiště a okolí za upečení buchet pro agapé, které bylo ještě na závěr po skončení celého programu a hlavně i Otci Bernardinovi za duchovní i fyzické doprovázení při pěší pouti, krásnou mši svatou a také službu zpovídání. Samozřejmě i paní Budařové a ostatním ženám, ale také kostelníkům-strážcům z Antonínka. V neposlední řadě také Laďovi Šopíkovi, který připravil a vytiskl krásné a poutavé plakátky na celou akci. Snad jsem na nikoho nezapomněl.

V sobotu 3.listopadu a pak každou další 1. sobotu v měsíci se těšíme na další setkání na Antonínku při příležitosti Mariánského večeřadla a následné adorace.
Další kající pěší poutě se budou konat 2. 3. 2013 a 29. 6. 2013.

Odkaz na další fotky zde
Video zde

Fotogalerie

Z Velehradu vyšli čtyři poutníciPoutní cesta růžence ze Starého Města na VelehradJedno z dvanácti zastavení  V Uherském Hradišti se přidal P. Bernardin Anton Šmid a další poutníciKunovským lesem šlo deset poutníkůKunovským lesem šlo deset poutníkůV kostele sv. Václava v Ostrožské Nové VsiV kostele sv. Václava v Ostrožské Nové VsiU Ostrožské LhotyObčerstvení v Ostr. Lhotě U hrobu služebníka Božího P. ŠuránkaZ Ostrožské Lhoty šlo dvacet poutníkůZ Ostrožské Lhoty šlo dvacet poutníkůZ Ostrožské Lhoty šlo dvacet poutníkůZ Ostrožské Lhoty šlo dvacet poutníků