Bl. Jan Pavel II. - liturgická památka 22.10.

Bl. Jan Pavel II. - liturgická památka 22.10.

22. října slaví katolická církev liturgickou památku blahoslaveného papeže Jana Pavla II. Papeže, kterého má v živé paměti většina z nás.

Více se o jeho osobnosti můžete dočíst zde

Matko! Otevři lidská srdce a dej všem pochopit,
že jedině v duchu evangelia
a v naslouchání Kristovu přikázání lásky
a blahoslavenství z horského kázání
lze budovat stále lidštější svět,
ve kterém skutečně poroste důstojnost každého člověka.

Matko, přijmi mládež a děti.
Přijmi též nemocné a osamělé.
Přijmi ty, kteří fyzicky pracují v zemědělství a v průmyslu.
Přijmi i lidi pracující duchem ve školách,
na univerzitách, v úřadech a v institucích.
Přijmi je všechny!
Ať se díky tvé neustávající přítomnosti – ty, Aparesido
– nepřestává na této zemi zjevovat Láska mocnější než smrt
a mocnější než hřích.
Nechť se nepřestává zjevovat Bůh,
který tak miloval svět,
že dal svého jednorozeného Syna,
aby nikdo nezahynul, ale měl život věčný.
Amen.

Jan Pavel II.
Aparesida, Brazílie 4. července 1980