Oznamy pro farnost 21. 10. 2012

Viz příloha

Přílohy

29. neděle v mezidobí
29. neděle v mezidobí