Oznamy pro farnost 28. 10. 2012

Viz příloha

Přílohy

30. neděle v mezidobí
30. neděle v mezidobí