Pořad bohoslužeb v září 2011

1.9.2011 čtvrtek  18.00 h Za těžce nemocnou osobu
2.9.2011 pátek 18.00 h Zahájení školního roku – svěcení aktovek
3.9.2011 sobotaPamátka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve18.00 h Za zemřelou Kateřinu Krchňáčkovu, manžela, bratry a sestru a dar zdraví
4.9.2011 neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
5.9.2011 pondělí  18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
6.9.2011 úterý    mše sv. nebude
7.9.2011 středa 18.00 h Za zemřelého Františka Maluška a dvoje rodiče
8.9.2011 čtvrtekSvátek Narození Panny Marie 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
9.9.2011 pátekPřipomínka sv. Petra Klavera, kněze18.00 h Za zemřelou Marii Botkovu, dceru, zetě a celou živou i zemřelou rodinu
10.9.2011 sobotaPřipomínka sv. Karla Spinoly, kněze a mučedníka18.00 h Za zemřelého Josefa Žajdlíka, zetě a živou i zemřelou rodinu Žajdlíkovu
11.9.2011 neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
12.9.2011 pondělí Připomínka Jména Panny Marie 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
13.9.2011 úterý Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
14.9.2011 středa Svátek Povýšení svatého Kříže18.00 h Na úmysl dárce
15.9.2011 čtvrtekPamátka Panny Marie Bolestné 18.00 h Za zemřelého Martina Žufana, bratry a živou i zemřelou rodinu
16.9.2011 pátekPamátka sv. Ludmily, mučednice18.00 h Za Ludmily z farnosti
17.9.2011 sobotaPřipomínka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků a sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství a dar zdraví
18.9.2011 neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
19.9.2011 pondělí Připomínka sv. Januária, biskupa a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
20.9.2011 úterý Památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna, kněze, Pavla Chóng Ha-sanga a druhů, mučedníků  mše sv. nebude
21.9.2011 středa Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty18.00 h Za zemřelého Jana Vlka, dvoje rodiče a dar zdraví
22.9.2011 čtvrtek  18.00 h Za zemřelou Marii Kaňovu, manžela, vnuka a zetě
23.9.2011 pátekPamátka sv. Pia z Pietrelciny, kněze18.00 h Za zemřelou Ludmilu Lagovu, manžela a živou i zemřelou rodinu
24.9.2011 sobota 18.00 h Za zemřelého Karla Kmentu, syna, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
25.9.2011 neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
26.9.2011 pondělí Připomínka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 18.00 h Za zemřelého Zdeňka Vaněčka, otce a duše v očistci
27.9.2011 úterý Památka sv. Vincence z Paula, kněze   mše sv. nebude
28.9.2011 středa Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze18.00 h Za zemřelého Václava Macha, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
29.9.2011 čtvrtek Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
30.9.2011 pátekPamátka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve18.00 h Za zemřelou Ludmilu Lagovu, manžela a živou i zemřelou rodinu