Oznamy pro farnost 4. 11. 2012

Viz příloha

Přílohy

31. neděle v mezidobí
31. neděle v mezidobí