Pořad bohoslužeb v říjnu 2011

1.10.2011 sobotaPamátka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve18.00 h Za zemřelou Annu a Františka Mazurkovy, zetě a živou i zemřelou rodinu
2.10.2011 neděle27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
3.10.2011 pondělí  18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
4.10.2011 úterýPamátka sv. Františka z Assisi   mše sv. nebude
5.10.2011 středa 18.00 h Za zemřelou Kateřinu a Jana Kotačkovy a živou i zemřelou rodinu
6.10.2011 čtvrtek Připomínka sv. Bruna, kněze18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Hyrákovu a Štajnochovu
7.10.2011 pátekPamátka Panny Marie Růžencové18.00 h Za zemřelou Annu a Jana Míškovy a živou i zemřelou rodinu
8.10.2011 sobota 18.00 h Za zemřelou Hedviku Lopatovu, manžela, zetě, vnuka a dar zdraví
9.10.2011 neděle28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
10.10.2011 pondělí  18.00 h Za zemřelého Karla a Marii Křivákovy, syna a živou i zemřelou rodinu
11.10.2011 úterý    mše sv. nebude
12.10.2011 středaPřipomínka sv. Radima, biskupa18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
13.10.2011 čtvrtek  18.00 h Za zemřelou Ludmilu Radochovu, manžela a živou i zemřelou rodinu
14.10.2011 pátekPřipomínka sv. Kalista I., papeže a mučedníka18.00 h Za zemřelého Josefa Pavelku, bratra, dvoje zemřelé rodiče a celou rodinu
15.10.2011 sobotaPamátka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve mše sv. nebude
16.10.2011 neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
17.10.2011 pondělíPamátka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
18.10.2011 úterýSvátek sv. Lukáše, evangelisty   mše sv. nebude
19.10.2011 středaPřipomínka sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněze a druhů, mučedníků a připomínka sv. Pavla od Kříže, kněze18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, prosba za Boží ochranu a Panny Marie
20.10.2011 čtvrtek  18.00 h Za rodiče Páčovy, syna a Františku Žajdlíkovu
21.10.2011 pátek 18.00 h Za zemřelého Františka a Marii Hyrákovy a živou a zemřelou rodinu Hyrákovu
22.10.2011 sobota 18.00 h Za zemřelou Annu Maluškovu, manžela, dva zetě, ctihodnou sestru Františku Maluškovu a za dar zdraví
23.10.2011 neděleSlavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA9.00 hZa farníky
24.10.2011 pondělíPřipomínka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
25.10.2011 úterý    mše sv. nebude
26.10.2011 středa 16.00 h Pohřeb zemřelého Milana Nováka
27.10.2011 čtvrtek  18.00 h Za těžce nemocného bratra a celou rodinu
28.10.2011 pátekSvátek sv. Šimona a Judy, apoštolů15.00 h Pohřeb zemřelého Jiřího Roubala
29.10.2011 sobotaPřipomínka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice18.00 h Za zemřelého Josefa Vaštíka a dvoje zemřelé rodiče
30.10.2011 neděle31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
31.10.2011 pondělí  18.00 h Za zemřelého Františka Radocha, dvoje rodiče a ochranu Panny Marie