Oznamy pro farnost 11. 11. 2012

Viz příloha

Přílohy

32. neděle v mezidobí
32. neděle v mezidobí