Oznamy pro farnost 18. 11. 2012

Viz příloha

Přílohy

33. neděle v mezidobí
33. neděle v mezidobí