Pořad bohoslužeb v prosinci 2012

1.12.2012 sobota Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelou Anežku Žajdlíkovu, manžela , dar zdraví a duše v očistci
2.12.2012 neděle1. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 hZa farníky
3.12.2012 pondělí Památka sv. Františka Xaverského, kněze 6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
4.12.2012 úterý Připomínka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve   mše sv. nebude
5.12.2012 středa   6.30 h Za zemřelého Václava Zeleného
6.12.2012 čtvrtek Připomínka sv. Mikuláše, biskupa 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za dožití 85 roků
7.12.2012 pátek Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu a živou i zemřelou rodinu
8.12.2012 sobota Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
9.12.2012 neděle 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 hZa farníky
10.12.2012 pondělí   6.30 h Za celou živou i zemřelou rodinu
11.12.2012 úterý Připomínka sv. Damasa I., papeže 18.00 h   Za zemřelého Vladislava a Marii Žajdlíkovy, dvoje zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
12.12.2012 středa Připomínka Panny Marie Guadalupské 6.30 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, prosba za dary Ducha sv. a dar zdraví
13.12.2012 čtvrtek Památka sv. Lucie, panny a mučednice 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
14.12.2012 pátek Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Hermínu Olbrechtovu a manžela
15.12.2012 sobota   18.00 h Za zemřelé rodiče Františka a Kateřinu Blahušovy, za dva syny, dceru a živou i zemřelou rodinu Blahušovu a Vlkovu
16.12.2012 neděle 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 hZa farníky
17.12.2012 pondělí   6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
18.12.2012 úterý     mše sv. nebude
19.12.2012 středa   6.30 h Za zemřelé Boženu a Františka Lopatovy a celou rodinu
20.12.2012 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Evu Sovadinovu, rodinu Malušovu z obou stran, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
21.12.2012 pátek Připomínka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve 18.00 h Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
22.12.2012 sobota   18.00 h Za zemřelého Josefa Radocha, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
23.12.2012 neděle 4. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 hZa farníky
24.12.2012 pondělí Doba vánoční 14.00 h Za děti, mládež a rodiny z farnosti
    21.00 h Za dobrodince kostela
25.12.2012 úterý Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 9.00 hZa farníky
26.12.2012 středa Svátek sv. Štěpána 9.00 h Za mládence z farnosti
27.12.2012 čtvrtek Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
28.12.2012 pátek Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 18.00 h Za zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
29.12.2012 sobota Připomínka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka 18.00 h Za zemřelou Boženu Vlkovu, syna a celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
30.12.2012 neděleSvátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 9.00 hZa farníky
31.12.2012 pondělí Připomínka sv. Silvestra I., papeže 17.00 h Na poděkování za dary uplynulého roku