Kluci a holčičky, chystejte si lampičky!

Kluci a holčičky, chystejte si lampičky!

Doba adventní je dobou očekávání na příchod Krista. Ježíš se z lásky k nám stává dítětem. Když doma očekáváme vzácnou návštěvu, tak se na ni dobře připravíme. Nic nenecháme náhodě.

Nejinak je to i s příchodem samotného Ježíše. Je potřeba připravit hlavně svá srdce! K zamyšlení se nad sama sebou a ztišit se v dnešní době nám mohou pomoct i rorátní mše svaté.

V naší farnosti budou opět každé pondělí a středu po celou dobu adventu v 6:30 h. Po mši sv. se můžete těšit na dobrou snídani. (První roráty budou 3.12.2012)

Nemáš lampičku? Ještě je dost času, si ji pořídit!
Inspirace zde a zde a zde a zde a zde a zde a zde a zde a zde

Plamínek v lampičce je křehký, může nám zhasnout.
Je potřeba se o něj starat!
Malý ohýnek symbolizuje naši víru.
I ona je křehká a je nezbytné o ni pečovat.
Jedině tak může růst a sílit.