Svatý Jiří

Svatý Jiří

9. 5. 1954 Želiv

Byl voják Boží! Vždycky na svém místě!
Šel cestou pravdy - bezbečně a jistě.
Vždy věrný Bohu, věrný povinnosti!
Skutečný, rázný, plný mužných cností.

Obhájce pravdy! Všecko lživé drtí
a pravdě vzdá svědectví i smrtí!
Když bídné zbraně na srdce mu míří,
slyší hlas Boží: "Nic se neboj Jiří!"

Jdi za svým vzorem! Věrný Bohu, lidem!
Bůh odmění tě za to nevýslovným klidem!
Ať zlobná mračna kolem tebe víří,
Bůh bude s tebou! Nic se neboj, Jiří!