RORÁTY

RORÁTY

Během doby adventní se budeme opět každé pondělí a středu scházet ráno v 6:30 hod.na mši svaté - rorátech.

Nespi ráno ani TY, čekají tě roráTY!

Foto: Lenka Fojtíková

Fotogalerie

Děti vstávají dříve než jindy. V 6:30 hod. začíná mše svatá. Roráty v dané podobě jsou v naší farnosti již jedenáctým rokem. Na místě těchto holčicek stávala během těch let celá řada jiných děti. Kde jsou dnes? ...... některé "vysloužilé děti" se zapojují aktivně do jejich přípravy.Většinu lampiček mají děti z vlastní výroby!Na příštích rorátech tu bude třeba stát o nějakou lampičku více!Adventní věnec s první rozžatou svícíO. Miroslav Reif A po mši svaté rychle na snídani!Poděkování patří všem, kdo se jakýmkoli způsobem na přípravě rorátů podílejí.