Oznamy pro farnost 16. 12. 2012

Viz příloha

Přílohy

3. neděle adventní
3. neděle adventní