Betlémské světlo do našich domovů

Betlémské světlo do našich domovů

V sobotu 22. 12. 2012 budou skauti rozvážet po celé naší vlasti Betlémské světlo. Do nejblížší stanice se vydají i zástupci z naší farnosti.

Přinesené světlo si můžete odnést do svých domovů.
Bude v předsíni kostela:
Neděle 23.12. 10:00 - 17:00
Pondělí 24.12. 9:00 - 15:00

(Vezměte si v neděli na mši sv. svíčku a budete si ho už moci vzít s sebou.)

Akce šíření Betlémského světla poprvé proběhla v Rakousku v roce 1986 jako charitativní akce pro radost postiženým dětem.
Do Betléma, místa narození Ježíše Krista, je pro Betlémské světlo každý rok vyslán chlapec nebo děvče (říká se jim „dítě Betlémského světla“), kteří vykonali něco dobrého. Odtud se světlo lásky a pokoje potom šíří do celého světa.

Mottem se stal verš z Izaiášova proroctví:
„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo…“ (Iz 9,1).

Více se o tradici putování světla z Betléma se dozvíte zde