Pořad bohoslužeb v lednu 2013

1.1.2013 úterý Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 9.00 h Za dívky z farnosti a za farníky
2.1.2013 středa Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
3.1.2013 čtvrtek Připomínka Nejsvětějšího jména Ježíš 18.00 h Za zemřelou Marii Těthalovu, manžela, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
4.1.2013 pátek   18.00 h Za zemřelého Miroslava Páče a otce
5.1.2013 sobota   18.00 h Za zemřelou Anežku Žajdlíkovu, manžela a dva zemřelé syny
6.1.2013 neděleSlavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 9.00 hZa farníky
7.1.2013 pondělí Připomínka sv. Rajmunda z Penafortu, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
8.1.2013 úterý   15.00 h   Pohřeb zemřelého Stanislava Nováka
9.1.2013 středa   18.00 h Za zemřelou Rozálii Kaňovu, manžela, živou i zemřelou rodinu, dar zdraví a Boží ochranu
10.1.2013 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Jaroslava Zásmětu, manželku, k Panně Marii za dar zdraví a nemocnou osobu
11.1.2013 pátek   18.00 h Za zemřelého Jana Pavlase, živou i zemřelou rodinu
12.1.2013 sobota   18.00 h Za dvoje zemřelé rodiče, dva zetě a dar zdraví
13.1.2013 neděle Svátek Křtu Páně9.00 hZa farníky
14.1.2013 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
15.1.2013 úterý     mše sv. nebude
16.1.2013 středa   18.00 h Za zemřelého Františka Maluška, manželku, dva zetě a dar zdraví
17.1.2013 čtvrtek Památka sv. Antonína, opata 18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
18.1.2013 pátek Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 18.00 h Za zemřelého Pavla Valčuhu, zemřelou rodinu Kotačkovu a Vaňkovu
19.1.2013 sobota   18.00 h Na úmysl dárce
20.1.2013 neděle2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
21.1.2013 pondělí Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
22.1.2013 úterý     mše sv. nebude
23.1.2013 středa   18.00 h Za zemřelou Kateřinu Kotačkovu, manžela a živou i zemřelou rodinu
24.1.2013 čtvrtek Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Hyrákovu manžela, dva syny a dar zdraví
25.1.2013 pátek Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, prosba za dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie
26.1.2013 sobota Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 18.00 h Za zemřelého Josefa Lopatu, manželku, sourozence, rodiče z obou stran, ctihodnou sestru Marii Františku a celou živou i zemřelou rodinu
27.1.2013 neděle3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hNa poděkování a za farníky
28.1.2013 pondělí Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
29.1.2013 úterý     mše sv. nebude
30.1.2013 středa   18.00 h Za zemřelé Ludmilu a Vlastimila Křápkovy, rodinu z obou stran a dar zdraví
31.1.2013 čtvrtek Památka sv. Jana Boska, kněze 18.00 h Za nemocnou dceru