VÁNOČNÍ ABECEDA

VÁNOČNÍ ABECEDA

Alice Bohuslavová
Klára Ondrejová

A je anděl, který zprávu oznámil,
V Betlémě že Spasitel se narodil.
C je cesta, po které máme jít
dítěti v jesličkách se poklonit.

E je Egypt, veliká to zem,
F jsou fíky, ty chutnají všem.
Glory, gloria se z nebe ozývá,
hvězda nad Betlémem svítí zářivá.
Immanuel, Bůh se sklání k lidem všem,
Ježíš, jeho Syn teď stal se člověkem.
Který král by chtěl se chudým stát?

L je láska, Bůh má lidi rád.
Marie malé miminko má,
Nazaret, tam příběh začíná.
Ovečky tichounce spinkají,
pastýři děťátko vítají.

Radost jim srdíčko naplní,
na slámě slíbený Spasitel spí.
T to je tma všude kolkolem,
úžas však v srdci mém i tvém.

Věřme a budeme zachráněni,
Z - víc než zlato se víra cení.
Ž - život, který nám Ježíš dává,

Bohu buď nyní i navěky sláva.