Šrouby a matice aneb Co je Matice svatoantonínská?

Šrouby a matice aneb Co je Matice svatoantonínská?

Při vyslovení slova matice si každý představí něco jiného. Většině se však vybaví běžné šrouby a matice… Odborně vyjádřeno je v tomto případě matice doplněk šroubu, který obsahuje vnitřní závit, do kterého se šroub šroubuje. Laicky řečeno s jejich pomocí spojíme cokoli k sobě. Mnohdy i různorodé materiály. Vznikne tak stůl, skříň, auto … Zkrátka věc, která nám po dlouhá léta dobře slouží. Matematikům se vybaví matice čtvercové, diagonální, jednotkové a mnohé další. I zde všechno do sebe dokonale zapadá a má svůj řád.

Do pomyslné třetí skupiny bychom zařadili sdružení - Matice, které spojují lidi podobně smýšlející. Už hluboce v 19. století vznikaly Matice za účelem obrody, stmelení a povzbuzení národa. Jejich cílem bylo povýšení jazyka českého, knižní vydavatelství a kulturní rozkvět rodné země (např. Matice česká, moravská, opavská). Zakládali je vlastenci, kterým na své domovině a její budoucnosti záleželo. Časem se sdružili dohromady i lidé, kterým na srdci obzvlášť leželo určité poutní místo. Šlo především o jeho duchovní povznesení, ale také materiální zabezpečení. (např. Matice velehradská 1862, Matice svatohostýnská 1895, Matice svatokopecká 1923, Matice svatoantonínská 1946) V 50. letech minulého století byly totalitním režimem zrušeny. Po pádu komunismu postupně povstaly jako Fénix z vlastního popela a obnovily svou činnost.
Velmi výstižně smysl těchto Matic formuloval Mons. Jan Peňáz: „Matice je společenství křesťanů, kteří se mateřsky chovají k místům, která je samotné kdysi duchovně odkojila a kde se jim stále dostává mateřského přijetí.“

Ať už se nám vybaví jakákoli představa, všechny mají něco společného! Spojují, drží pohromadě, dávají řád, dodávají dané věci smysl, sbližují, pomáhají „růst“ …

Najít ve Lhotě člověka, který nikdy nebyl na Antonínku, by bylo jako ono pověstné hledání jehly v kupce sena. Naše kroky na kopec svatého Antonína směřují nejen v době poutí, ale i ve „všední“ dny. Každý den zde můžeme nalézt otevřenou kapli a tiše pokleknout před svatostánkem. Máme možnost se duchovně, duševně i fyzicky občerstvit.

Matice svatoantonínská byla obnovena před 15 lety (1997). Je živým společenstvím lidí, které mimo jiné spojuje osobní vztah k poutnímu místu, úcta ke sv. Antonínu z Padovy a Božímu služebníku P. Antonínu Šuránkovi. Nezáleží na věku ani vzdělání. Každý z nás může dle svých schopností a možností pomoci „kapkou“ ke společnému dílu. Právě proto je živé. Co a jaký bude Antonínek za pár let, zaleží na každém z nás. Všichni jsme důležití. Stejně jako malý šroubek v následující známe povídce …

Malý šroubek
(Bruno Ferrero – Další příběhy pro potěchu duše)

V trupu obrovské lodi byl maličký a nevýznamný šroubek, který společně s ostatními maličkými a nevýznamnými šroubky držel pohromadě dva ocelové pláty. Když byla loď uprostřed Indického oceánu, šroubek se rozhodl, že už má svého bídného a špatně odměňovaného života na tomto místě dost (za tolik let mu za jeho práci nikdo jedinkrát neřekl „děkuji“) a vybuchl: „Už jsem se rozhodl! Jdu pryč!“
„Jestli půjdeš ty, tak půjdeme i my,“ prohlásily ostatní šroubky. A také jakmile se šroubek začal vysouvat ven, ostatní ho následovaly. Při každém zhoupnutí vlny o kousek víc. Nýty držící obložení protestovaly: „Tak jsme nuceny opustit své místo i my …“
„Prosím tě, stůj!“ volaly na šroub ocelové pláty. „Jestli nás nikdo nebude držet pohromadě, je s námi konec!“
Úmysl šroubku opustit své místo v mžiku znal celý lodní trup. Ohromný kolos, který do té doby s takovou jistotou zdolával vlny, začal bolestně skřípat a rozechvěl se. Všechny pláty, žebra, osy, šroubky, a dokonce i malé nýtky se proto rozhodly, že šroubku pošlou vzkaz, aby se svého úmyslu vzdal: „Celá loď se rozpadne, potopí se a nikdo se z ní nedostane pryč živý.“ Šroubek se těmi slovy cítil polichocen a náhle si uvědomil, že je mnohem důležitější než si myslel.
A tak všem vzkázal, že zůstane na svém místě.

Počet členů Matice svatoantonínské v jednotlivých farnostech
(ke dni 1. 9. 2012)

Dolní Němčí 150
Blatnice pod Sv. Ant. 67
Velký Ořechov 49
Ostrožská Lhota 44
Přihlášení na poutích 42
Vnorovy 41
Kozojídky 39
Zarazice 37
Strážnice, Radějov 36
Blatnička 35
Sudoměřice 34
Hroznová Lhota 33
Vacenovice 33
Hluk 32
Veselí nad Moravou 32
Boršice u Blatnice 30
Nivnice 29
Ostrožská Nová Ves 29
Kuželov 24
Moravský Písek 22
Vlčnov 20
Kněždub 19
Kyjov 13
Míkovice 13
Louka 12
Petrov 11
Velká nad Veličkou 11
Suchá Loz 10
Žeraviny 10
Uherský Brod 8
Lipov 5
Nedakonice 4
Čestní členové 1

Celkem 975 členů

Má-li někdo zájem stát se členem, může tak učinit např. u Josefa Míška či Elišky Pospíšilové