Kontakt

Zprávy o vyslyšení proseb zasílejte na adresu:

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9
Olomouc
771 01