VIR – Postní duchovní obnova pro mladé muže

VIR – Postní duchovní obnova pro mladé muže

Do kněžského semináře v Olomouci
jsou zvání všichni mladí muži
od 17 do 35 let na
Postní duchovní obnovu.

Ve dnech 22. - 24. února 2013
ji povede P. Pavel Konzbul

Bližší informace naleznete zde